Сряда, 21 Септември 2016 16:15

Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП

Написана от 

Във връзка с бъдещо кандидатстване на общинските читалища на територията на община Разлог по ПРСР 2014-2020 г. със следните проекти :
1.,,Ремонт, обновяване и благоустройство на НЧ "Просвета-1908", с. Баня“
2.,,Реконструкция и благоустрояване на народно читалище " Самообразование-1928." с. Бачево“
3. ,,Реконструкция и благоустрояване на народно читалище "Слънце-1938." с. Горно Драглище“
4.,,Реконструкция и благоустрояване на народно читалище "Георги Тончев-1927" с. Долно Драглище“
5.,,Реконструкция и благоустрояване на народно читалище "Христо Ботев 1997" с. Годлево“

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за провеждане на пазарни консултации
  • Получен на: 21.09.2016г.
  • Процедура: Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП
  • Краен срок за получаване на оферти: 30.09.2016г., 16.00 ч.