Сряда, 21 Септември 2016

Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП

Написана от

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - събиране на оферти за целевия разход по чл.29, ал.1, т.1 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ, представляващи разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за реконструкция и рехабилитация на обект: Рехабилитация на улици в гр. Разлог - ул."Христо Ботев" от о.т.347 до о.т.328, ул."Опълченска" от о.т.328 до о.т.761, ул. "Черна река" от о.т.76 до о.т.83, ул. „Стара планина" от о.т.83 до о.т.359, включително "Кръгово кръстовище в участъка между ул. "Черна река", "Св.Св. Кирил и Методий" и ул. "Опълченска", "Кръгово кръстовище в участъка между  ул. "Христо Ботев" и "Александър Стамболийски"  и улица "Черна река" от ОТ8 до ОТ16 L=635м по плана на гр. Разлог, общ. Разлог.

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за провеждане на пазарни консултации, чрез събиране на оферти за СМР
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 21.09.2016г.
  • Процедура: Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
  • Краен срок за получаване на оферти: 30.09.2016г., 17.00 часа, на адрес: гр. Разлог, ул. "Шейново" №2, Община Разлог
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.