Четвъртък, 15 Септември 2016

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2016/2017г.

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 15.09.2016г.
  • Процедура: Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП
  • Име: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2016/2017г”, със следните 8 обособени позиции:Обособена позиция №1: „Снегопочистване на път BLG2190 /II-19,Предела - Разлог/ - м.Бетоловото; BLG3208 / BLG2190,Разлог - м.Бетоловото/ - м.Кьошката; BLG2210 /II-19,Предела - Разлог/ - хот. к-с „ Катарино”,Обособена позиция №2: „Снегопочистване на път BLG2026 /III-8406/ Белица-Граница общ. (Белица-Разлог)-Долно Драглище /BLG1192/; BLG1192 /II-84, Баня-Разлог/-Долно Драглище-Горно Драглище-Добърско; Населени места – с.Д.Драглище, с.Г.Драглище, с. Добърско” ,Обособена позиция №3: „Снегопочистване на път BLG1203 /II-19,Предела -Банско/ - Разлог - /II – 84/; BLG3199 /II-19/ Разлог - кантон РПС; BLG1214 /II-19-п.к.II-84- Разлог; Населено място гр.Разлог -разделен на 7 района”,Обособена позиция №4: „Снегопочистване на път BLG3198 /II-19,Предела - Разлог/ - м.Кулиното; BLG3209 /II-19,Предела - Банско/ - м.Круше - / BLG2190/; BLG3206 /II-19,х.Предела-Предела/ - м.Паланковото - м.Шипоко-/ II – 19/; BLG3207 /II-19,х.Предела-Предела/ м.Сулището - /BLG3206/”, Обособена позиция №5: „Снегопочистване на път BLG1193 /BLG1203/ Разлог-Годлево; BLG3212 /BLG2211, п.к. II-84-Годлево/-депо ТБО; BLG2211 / BLG1193,Разлог – Годлево/-/ II – 84/; Населено място с.Годлево”, Обособена позиция №6: „Снегопочистване на път BLG1194 /BLG1203/ Разлог-Бачево; BLG3213 /BLG1194/Бачево - мах.Ръждавец; BLG3195 /BLG1194, Разлог-Бачево/-м.Катарино; Населено място с.Бачево”, Обособена позиция №7: „Снегопочистване на път BLG2191 /III-1903/ Елешница -Граница общ. (Белица-Разлог)-Палатик-Черешово /BLG2022/; Населено място с.Елешница” , Обособена позиция №8: „Снегопочистване на населено място с. Баня; път BLG1205 /II-84,Якоруда - Разлог/ - Баня - /III – 1901/”
  • Описание: Изпълнението на поръчката цели: – Осигуряване на материали и техника за снегопочистване; - Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура при зимни условия; - Създаване на условия за по-бързото и гарантирано придвижване по отделните пътни артерии при зимни условия; - Осигуряване на необходимата проходимост по всички артерии, както и достъп до всички институции, обслужващи ежедневно населението – здравни и учебни заведения, квартални търговски обекти, общински и държавни служби и др. Подобряване на организацията на движение и повишаване безопасността на пътуващите. Привеждането на улиците и пътищата в горе споменатото състояние означава снегопочистване на 1км, независимо колко пъти е минала снегопочистващата техника за 24 часа (едно денонощие).
  • Краен срок за получаване на оферти: 04.10.2016г., 17:00 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.