Вторник, 16 Август 2016

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от

„Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Разлог“

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 16.08.2016г.
  • Процедура: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Име: „Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Разлог“
  • Описание: Превозното средство, обект на обществената поръчка трябва да отговаря на минимални изисквания на Възложителя посочени в Техническата спецификация приложена към настоящата обява. Срокът за изпълнение на поръчката е до 3 три месеца от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключен договор за финансиране, от която дата започва да тече срока за изпълнение и същата трябва да се изпълни в рамките на календарната година. Договорът се сключва под условие, че Възложителят ще получи финансиране по Схемата за насърчаване ползването на електромобили на НДЕФ.
  • Краен срок за получаване на оферти: 24.08.2016 г., 17:00 часа. Удължен до 29.08.2016г., 17:00 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.