Петък, 12 Август 2016

Публично състезание 00914-2016-0004

Написана от

„Изпълнение на Инженеринг за обект Блок, находящ се в ж.к. Изток, бл. 1,2,3,4, вх .А, Б, бл.5 вх.А, Б във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Разлог“

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 12.08.2016г.
  • Процедура: Публично състезание
  • Име: „Изпълнение на Инженеринг за обект Блок, находящ се в ж.к. Изток, бл. 1,2,3,4, вх .А, Б, бл.5 вх.А, Б във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Разлог“
  • Описание: Предметът на поръчката е проектиране и строителство, както и изпълнение на авторски надзор по време на строителството. Обект на настоящата поръчка е многофамилна жилищна сграда, одобрена за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради : Жилищен блок, находящ се в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, ж.к. „Изток ” бл. 1,2,3,4, вх.А, Б, бл.5 вх.А, Б; Вид на сградата: жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от пет секции, две от които са сдвоени и съдържащи входовете „4А“, „4Б“, „5А“ и „5Б“, а другите три съдържат входове „1“, „2“ и „3“, по един за всяка от тях.; Година на построяване: 1979 г.; Застроена площ: 1415,00 м2 ; Разгъната застроена площ (РЗП): 12444,00 м2 ;Застроен обем: 41874,00 м3 ; Височина: 25,00 м.;
  • Краен срок за получаване на оферти: 13.09.2016г., 17:00 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.