Четвъртък, 12 Май 2016

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от

Ремонт на сградата на Детска градина „Детелина”, гр. Разлог

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 12.05.2016 г.
  • Процедура: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Име: Ремонт на сградата на Детска градина „Детелина”, гр. Разлог
  • Описание: Строителството ще се изпълнява съгласно одобрен обект на Община Разлог по проект „Красива България”. Обемът на поръчката е съгласно приложена количествена сметка. Срокът за изпълнение на поръчката е фиксиран - 3 месеца и същата трябва да се изпълни в рамките на календарната година. Срок за получаване на офертите: 27.05.2016 г. Час: 17:00 Срок на валидност на офертите: 25.08.2016 г. Час: 17:00 Дата и час на отваряне на офертите: 30.05.2016 г. Час: 13:30 часа
  • Краен срок за получаване на оферти: 2016-05-27
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.