С Решение №171 от 27.09.2018 г. на ОбС-Разлог е отменена Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Разлог

С Решение № 190 от 27.09.2018 г. на ОбС-Разлог е отменена Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни в населените места

Страница 6 от 9
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.