Понеделник, 11 Май 2020 14:47

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОЦЕДИРАНЕ ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НАРУШЕНИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЛОГ