Понеделник, 24 Февруари 2020 11:04

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ (2020 – 2023 г.)