Сряда, 08 Януари 2020 11:54

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ 2019 – 2023 г.