Вторник, 14 Август 2018 10:16

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА РАЗЛОГ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В