Петък, 27 Октомври 2017 08:16

В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЛОГ