Вторник, 31 Януари 2017

Н А Р Е Д Б А за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Разлог

С Решение №171 от 27.09.2018 г. на ОбС-Разлог е отменена Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.