Сряда, 08 Юни 2016 11:31

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

С Решение № 190 от 27.09.2018 г. на ОбС-Разлог е отменена Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни в населените места