Сряда, 27 Април 2016 13:26

ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ И ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ КЪМ ОБЩИНА РАЗЛОГ