Печат на тази страница
Сряда, 16 Март 2022

Заседания на постоянните комисии за м. Април 2022

Написана от
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 04.04.2022 год. 14.00 часа Зала ОбС
Местно самоуправление 05.04.2022 год. 14.00 часа Зала ОбС
Устройство на територията 06.04.2022 год. 14.00 часа Зала ОбС
Социални дейности 07.04.2022 год. 14.00 часа Зала ОбС
Председателски съвет 07.04.2022 год. 15.30 часа
Редовно заседание  на ОбС-Разлог 14.04.2022 год. 14.00 часа Зала ОбС