Печат на тази страница
Сряда, 07 Юли 2021

Заседания на постоянните комисии за м. Юли 2021

Написана от
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 19.07.2021 год. 14.00 часа Зала ОбС
Местно самоуправление 20.07.2021 год. 14.00 часа Зала ОбС
Устройство на територията 21.07.2021 год. 14.00 часа Зала ОбС
Социални дейности 22.07.2021 год. 14.00 часа Зала ОбС
Председателски съвет 22.07.2021 год. 15.30 часа
Редовно заседание на ОбС-Разлог 29.07.2021 год. 14.00 часа Зала ОбС