Понеделник, 13 Януари 2020 11:15

Заседания на постоянните комисии за м. януари 2020 г.

Написана от 
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 22.01.2020 год. 14.00 часа Зала ОбС
Местно самоуправление 23.01.2020 год. 14.00 часа Зала ОбС
Устройство на територията 22.01.2020 год. 14.00 часа Зала ОбС
Социални дейности 23.01.2020 год. 14.00 часа Зала ОбС
Председателски съвет 23.01.2020 год. 16.30 часа
Редовно заседание на ОбС-Разлог 30.01.2020 год. 14.00 часа Зала ОбС