Четвъртък, 29 Август 2019 11:58

Заседания на постоянните комисии за м. септември

Написана от 
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 09.09.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС
Местно самоуправление 09.09.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС
Устройство на територията 10.09.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС
Социални дейности 10.09.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС
Председателски съвет 10.09.2019 год. 15.30 часа
Редовно заседание на ОбС-Разлог 17.09.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС