Печат на тази страница
Понеделник, 08 Юли 2019

Заседания на постоянните комисии към ОбС-Разлог за м.юли 2019

Написана от
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 22.07.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС
Местно самоуправление 23.07.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС
Устройство на територията 24.07.2019год. 14.00 часа Зала ОбС
Социални дейности 25.07.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС
Председателски съвет 25.07.2019 год. 15.30 часа  
Редовно заседание на ОбС-Разлог 31.07.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС