Печат на тази страница
Вторник, 10 Юли 2018

Заседания на постоянните комиси към Обс - Разлог за м. юли 2018 г.

Написана от
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 16.07.2018 год. 14.00 часа Зала ОбС
Местно самоуправление 17.07.2018 год. 14.00 часа Зала ОбС
Устройство на територията 18.07.2018год. 14.00 часа Зала ОбС
Социални дейности 19.07.2018 год. 14.00 часа Зала ОбС
Председателски съвет 19.07.2018 год. 15.30 часа
Редовно заседание на ОбС-Разлог 26.07.2018 год. 14.00 часа Зала ОбС