Петък, 06 Октомври 2017 10:53

Заседания на постоянните комиси към Обс - Разлог за м. октомври 2017 г.

Написана от 
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 09.10.2017 год. 14.00 часа Зала ОбС
Местно самоуправление 10.10.2017 год. 14.00 часа Зала ОбС
Устройство на територията 11.10.2017год. 14.00 часа Зала ОбС
Социални дейности 12.10.2017 год. 14.00 часа Зала ОбС
Председателски съвет 12.10.2017 год. 15.00 часа
Редовно заседание на ОбС-Разлог 26.10.2017 год. 14.00 часа Зала ОбС