Печат на тази страница
Четвъртък, 15 Юни 2017

Заседания на постоянните комиси към Обс - Разлог за м. юни 2017 г.

Написана от
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 19.06.2017 год. 14.00 часа Зала ОбС
Местно самоуправление 20.06.2017 год. 14.00 часа Зала ОбС
Устройство на територията 21.06.2017 год. 14.00 часа Зала ОбС
Социални дейности 22.06.2017 год. 14.00 часа Зала ОбС
Председателски съвет 22.06.2017 год. 15.00 часа
Редовно заседание на ОбС-Разлог 27.06.2017 год. 14.00 часа Зала ОбС