Печат на тази страница
Четвъртък, 11 Май 2017

Заседания на постоянните комиси към Обс - Разлог за м. май 2017 г.

Написана от
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 15.05.2017 год. 14.00 часа Зала 111
Местно самоуправление 16.05.2017 год. 14.00 часа Зала 111
Устройство на територията 17.05.2017 год. 14.00 часа Зала 111
Социални дейности 18.05.2017 год. 14.00 часа Зала 111
Председателски съвет 18.05.2017 год. 15.00 часа
Редовно заседание на ОбС-Разлог 25.05.2017 год. 14.00 часа Зала ОбС