Понеделник, 10 Април 2017 11:41

Заседания на постоянните комиси към Обс - Разлог за м. април 2017 г.

Написана от 
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 18.04.2017 г. 14.00 часа Зала ОбС
Местно самоуправление 19.04.2017 г. 14.00 часа Зала ОбС
Устройство на територията 20.04.2017 г. 14.00 часа Зала ОбС
Социални дейности 21.04.2017 г. 14.00 часа Зала ОбС
Председателски съвет 21.04.2017 г. 15.00 часа
Редовно заседание на ОбС-Разлог 27.04.2017 г. 14.00 часа Зала ОбС