Четвъртък, 09 Февруари 2017 09:54

Заседания на постоянните комиси към Обс - Разлог за м. февруари 2017 г.

Написана от 
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 13.02.2017 г. 14.00 часа Зала ОбС
Местно самоуправление 14.02.2017 г. 14.00 часа Зала ОбС
Устройство на територията 15.02.2017 г. 14.00 часа Зала ОбС
Социални дейности 16.02.2017 г. 14.00 часа Зала ОбС
Председателски съвет
Редовно заседание на ОбС-Разлог 23.02.2017 г. 14.00 часа Зала ОбС