Сряда, 11 Януари 2017 16:10

Заседания на постоянните комиси към Обс - Разлог за м. януари 2017 г.

Написана от 
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 17.01.2017 год. 14.00 Зала ОбС
Местно самоуправление 17.01.2017 год. 14.00 Зала ОбС
Устройство на територията 18.01.2017 год. 14.00 Зала ОбС
Социални дейности 18.01.2017 год. 14.00 Зала ОбС
Председателски съвет 18.01.2017 год. 16.00
Редовно заседание на ОбС-Разлог 26.01.2017 год. 14.00 Зала ОбС