Сряда, 14 Декември 2016 16:42

Заседания на постоянните комиси към Обс - Разлог за м. декември 2016 г.

Написана от 
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 12.12.2016 год. 14.00 Зала ОбС
Местно самоуправление 13.12.2016 год. 14.00 Зала ОбС
Устройство на територията 14.12.2016 год. 14.00 Зала ОбС
Социални дейности 15.12.2016 год. 14.00 Зала ОбС
Редовно заседание на ОбС-Разлог 22.12.2016 год. 14.00 Зала ОбС