Сряда, 01 Юли 2020 08:23

Протокол № 5 от закрито заседание на Общински съвет гр. Разлог проведено на 24.06.2020 г.