Проектодокументи

Годишната програма на Община Разлог за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. се приема на основание чл.8, ал 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети изведени в приетата с Решение №44 по Протокол №4/22.12.2015г. на Общински съвет – Разлог „Стратегия за управление на общинската собственост” за срока на мандат 2015 - 2019 година. Програмата…
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Разлог чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Разлог на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци…
ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.З и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.Публичното обсъждане се обявява…
Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог
Страница 11 от 29
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.