Проектодокументи

На основание чл. 66, ал.1 и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал.3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, Община Разлог уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите…
Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, ОБЩИНА РАЗЛОГ чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ в Общински информационен център за обслужване…
Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Разлог Публичното обсъждане се обявява за 30 дневен срок считан от 16.08.2021г., за предложения и становища по настоящия Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община РазлогОчакваме Вашите аргументирани…
Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 и чл. 3 от Закона за нормативните актове, съгласно който в процеса на приемане на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, обявява публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.Проектът се публикува за провеждане на…
Страница 2 от 26
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.