Проектодокументи

Общинската програма за закрила на детето 2019г. е разработена въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето и Правилникът за неговото прилагане, Конвенция на ООН за правата на детето, Стратегия на съвета на Европа за правата на детето 2016-2021г., Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020г., подзаконови нормативни актове и национални стратегически документи, свързани с осигуряване на…
Годишната програма на Община Разлог за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. се приема на основание чл.8, ал 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети изведени в приетата с Решение №44 по Протокол №4/22.12.2015г. на Общински съвет – Разлог „Стратегия за управление на общинската собственост” за срока на мандат 2015 - 2019 година. Програмата…
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Разлог чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Разлог на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци…
ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.З и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.Публичното обсъждане се обявява…
Страница 8 от 26
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.