Проектодокументи

ОБЯВЛЕНИЕПо реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актовеОбщина Разлог, на основание чл.26, ал.2 и чл. 3 от Закона за нормативните актове, съгласно който в процеса на приемане на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, обявява публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на…
Община Разлог публикува настоящият проект на ”НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ПЛОЩ КЪМ СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В КВАРТАЛИ СЪС КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ“ на интернет страницата си на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и…
ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за дейността на „Синя зона” и платените паркинги стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и гаражи” гр.Разлог .Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за дейността на „Синя зона и платените паркинги стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и и гаражи”…
ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане…
Страница 6 от 28
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.