Петък, 18 Март 2022

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог.

Написана от

По реда на чл. 26, ал. 2 , ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове
Община Разлог, на основание чл. 26, ал. 2 , ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, обявява обществено обсъждане на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог.
Публичното обсъждане се обявява за 30 - дневен срок, считано от 18.03.2022г. за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог.
Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на e- mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Общински информационен център за обслужване на граждани- гр. Разлог на адрес: п.к. 2760, гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Шейново” № 2.
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Община Разлог представя следните МОТИВИ към Проекта на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог:
1. Причини, които налагат приемането:
През последните години се наблюдава настъпването на множество общественоикономически, политически, социални и нормативни промени. В тази връзка е и изменението на Закона за местни данъци и такси, ДВ, бр.
17 от 2022 г., което поражда необходимостта от конкретна отмяна на определена такса за предоставяна услуга от Община Разлог.
Съгласно предишната разпоредба на чл. 298, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет, а на децата в задължително предучилищно образование
– само такси за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата.
За общинските детски градини и училища размерът и редът за заплащане на таксите по чл. 298, ал. 2 от ЗПУО се определят със Закона за местните данъци и такси. Съгласно промените в ДВ, бр. 17 от 2022 г., ал. 2 на чл. 298 от ЗПУО се отменя, като промяната влиза в сила от 1.04.2022 г.

При изработване на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на

община Разлог са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За измененията на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог не са необходими допълнителни финансови средства.

Прочетена 140 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.