Понеделник, 22 Ноември 2021

Проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Разлог”

Написана от

Община Разлог публикува настоящият проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Разлог” на интернет страницата си на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на които се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Предложенията могат да бъдат депозирани в Информационния център на Община Разлог, гр.Разлог, ул.”Шейново” № 2 или на електронния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мотиви: Причините, които налагат изменението са следните: Дейността на общинско предприятие „Регионално депо Разлог“ е именно обработка и съхранение на депонирани отпадъци. Поради неритмичния характер на работа предоставените машини се ползват периодично, което позволява предоставянето им за ползване от други лица във връзка с извършване на дейности от частен характер, през време, в което не се ползват за извършване на работа в депото.

Целите, които се поставят за приемането на промените в Правилника: да се разшири дейността на предоставяните услуги от Депото, както и до намаляване на разходите по обслужване, чрез генериране на приходи във времето, в което не се ползват в депото.

Очакваните резултати: Чрез предоставяне на техниката за ползване под наем се цели осигуряване на правилната експлоатация на предоставените машини и техника от ОП „Регионално депо Разлог“, разширяване на предоставяните услуги и обхвата на дейност на предприятието, както и увеличаване на приходите му.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: Основно задължение на всяка държава – член на ЕС е да гарантира еднообразното прилагане на това право на своя територия, тъй като от момента на присъединяването цялото европейско право е и нейно право, което трябва да познава и спазва. Предлаганият проект на Правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Разлог“ е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Прочетена 59 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.