Четвъртък, 18 Ноември 2021

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог

Написана от

По реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове
Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 и чл. 3 от Закона за нормативните актове, съгласно който в процеса на приемане на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране и определяне на местните такси и цени на услуги на територията на гр. Разлог.
Предложения и становища по проекта на наредбата се приемат в законоустановения срок в Общински информационен център за обслужване на граждани- гр. Разлог, ул. „ Шейново“ № 2.
М О Т И В И
За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог:
Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог. Съгласно чл. 12 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог промени в размера на местните такси и цени на услуги и определянето на цени на нови услуги се извършват с решение на общинския съвет.
Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет – Разлог на предложения проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог се обуславя от следните причини:
- Необходимост от изменение на таксата за ползване на Регионално депо- Разлог: Увеличението с 1, 50 лв. на тон е обосновано с увеличението на стойността на горивата и ел. енергията за ползваните машини и съоръжения, които формират едни от основните разходи за дейността на общинското предприятие „Регионално депо Разлог“. С увеличението на цените на основните суровини и материали нарастват разходите за експлоатация на депото, което налага да бъдат направени изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.

Прочетена 86 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.