Понеделник, 01 Ноември 2021

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план – сметка на разходите за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси

Написана от

На основание чл. 66, ал.1 и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал.3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, Община Разлог уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г.
В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), Община Разлог предоставя на населението услуги по събиране, транспортиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2022 г. са предвидени средства в размер на 2 794 068,15 лева, съгласно проект на Предложение от Кмета на Община Разлог за решение от Общинския съвет – Разлог, относно: одобряване на план- сметката за разходите по събиране, транспортиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г.
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 66, ал.1 и ал. 2 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения на е-mаil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или във Фронт офис на Общинска администрация - Разлог, в едномесечен срок считан от датата на оповестяване на уведомлението.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата и на информационното табло на Община Разлог на основание чл. 66, ал.1 и ал. 2 от АПК.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт от публикувания по-долу проект за решение.

Прочетена 77 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.