Понеделник, 18 Октомври 2021

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

Написана от

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, ОБЩИНА РАЗЛОГ чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ в Общински информационен център за обслужване в гр. Разлог, ул. “Шейново“ №2 и на електронния адрес на Община Разлог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

МОТИВИ:

I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог.
Разпоредбата на чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси делегира правото всеки общински съвет да определя цените на правата и услугите, предоставяни от общините. На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ Общински съвет – Разлог е приел Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог /НОАМТЦУ/. Съгласно чл.12, от посочената наредба „Промени в размера на местните такси и цени на услуги и определянето на цени на нови услуги се извършват с решение на общинския съвет“.
Измененията и допълненията, предложени с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог са обособени от постъпило в Общинска администрация Мотивирано писмо с наш вх. № 53.00-120/15.10.2021 г. от Петър Белчев – Директор на ОП „Регионално депо Разлог“, относно Предоставяне на механизация и товарен автомобил, обслужващи Регионално депо за неопасни отпадъци –Разлог на физически и юридически лица.
В Регионално депо за неопасни отпадъци –Разлог е доставена необходимата техника за целите на депониране, компостиране и предстоящо сепариране на отпадъци. Предоставените машини се използват периодично, поради неритмичния характер на работата на депото и редуване на различни дейности по обработване на отпадъци. Същите могат да се предоставят на физически и юридически лица по ред, който да не нарушава и затруднява процесите на обработване на отпадъците. Ефективната експлоатация на техниката ще доведе до намаляване на разходите по обслужване, чрез генериране на приход във времето, в което не се използват в депото.

Прочетена 102 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.