Печат на тази страница
Сряда, 17 Февруари 2021

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2021г.

Написана от

Мотиви: Съгласно чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общинският съвет всяка година приема по предложение на Дирекция "Социално подпомагане" изготвената от комисията за детето общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства в община Разлог.

Прочетена 570 пъти