Сряда, 30 Септември 2020

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Написана от

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от датата на публикуване 30.09.2020 год. на настоящото на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно така изготвения проект.
Предложения, мнения и препоръки към проекта се приемат на адрес: гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани или на електронния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

МОТИВИ
I. Причини, които налагат приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:
Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр. 70/2020 г., които са в сила от 07.08.2020г. и законовата делегация регламентирана в чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА е необходимо да се регламентират в Правилника, условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по чл. 28а, ал. 1 и ал. 3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.
II. Цели, които се поставят с предложените изменения и допълнения:
Целта, която се преследва с новите текстове, е уреждане на условията и редът за свикване и провеждане на заседанията от разстояние на постоянните комисии и на общинския съвет, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.
III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият правилник.
За прилагането на изменението и допълнението на Правилника, не са необходими допълнителни финансови средства.
IV. Очаквани резултати от прилагането.
В резултат на приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета при провеждане на заседания от разстояние. Разпоредбите на новите чл. 60а и чл. 63а, както и съобразяването им със ЗМСМА, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседания от разстояние на постоянните комисии и на заседанията на Общински съвет - Разлог.
V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Предложеното изменение и допълнение на Правилника е в съответствие с европейското законодателство.

Прочетена 153 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.