Вторник, 12 Май 2020

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

Написана от

Поради промяна на цените на индигираните бланки се налага увеличиние на таксата за следните удостоверения:
-Заявление за Постоянен адрес от 1,50лв. на 2.00 лв.;
-Удостоверение за Постоянен адрес от 1,50лв. на 2.00 лв.;
-Адресна карта за настоящ адрес от 1,00лв. на 2.00 лв.;
-Удостоверение за настоящ адрес от 1,00лв. на 2.00 лв.;
-Удостоверение за променен постоянен адрес от 1,50 на 2.00 лв.;
-Удостоверение за променен настоящ адрес от 1,00лв. на 2.00 лв.;

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 за насърчаване на свободното движение на гражданите общините се задължават да издават незадължителни многоезични стандартни удостоверения на официалните езици на издаващата страна от ЕС и приемащата страна в ЕС, което налага издаването на „Многоезично стандартно удостоверение“, за което предлагам да се определи такса в размер на 20,00лв. Във връзка с засиления интерес към с.Баня, като туристическа дестинация, многократно се завишават изискванията към услугите предлагани от общинският минерален плаж намиращ се в селото. До сега приходите от минералния плаж не покриват направените разходи за подържането му. За отчетната 2019г. разходите превишават приходите със седем хил.лв. С цел осигуряване на средства за подържане на плажа и създаване на по-добра организация за ползването му и повишаване качеството на предлаганите услуги, е необходимо Общинския съвет да определи нова цена на някои от услугите за ползване на минералния плаж. За целта следва да се допълни и актуализира списъка с видовете услуги и цени за тях в Приложение № 2 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог , както следва:
Цената на билет за вход да стане следната: - за възрастни от 3,00лв. на 4,00лв. - за ученици и студенти от 1,00лв. на 2,00лв.
Допълване на констатирани пропуски за липсващи в определените с наредбата такси за технически услуги за издаване на разрешение за строеж и за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на спортни терени

Допълва и изменя Приложение № 1 „МЕСТНИ ТАКСИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ПО ЧЛ. 6, ал.1 ОТ ЗМДТ
- Такси за технически услуги, чл. 35 ал.13 както следва:
Нова точка 1.25. Издаване на разрешение за строеж за спортни терени до 1000 кв.м. в размер на 200 лв.
Нова точка 1.26. Издаване на разрешение за строеж за спортни терени над 1000 кв.м. в размер на 0,30 лв. на кв.м.
- Такси за технически услуги, чл. 35 ал.14 както следва:
Нова точка 1.8. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж четвърта категория за спортни терени до 1000 кв.м. в размер на 200 лв.
Нова точка 1.9. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж четвърта категория за спортни терени над 1000 кв.м. в размер на 0,30 лв. на кв.м.
Нова точка 2.6. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж пета категория за спортни терени до 1000 кв.м. в размер на 200 лв.
Нова точка 2.7. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж пета категория за спортни терени над 1000 кв.м. в размер на 0,30 лв. на кв.м.

Прочетена 288 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.