Вторник, 11 Февруари 2020

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за дейността на „Синя зона” и платените паркинги стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и гаражи”гр.Разлог

Написана от

Платеният паркинг на ул.”Възраждане” към момента е обособен с вход и изход, съответно с входно-изходни кабинки и бариери и се обслужва от двама души и още един служител, който ги сменява по график за регламентирана почивка съгласно изискванията на Кодекса на труда.
Анализът до сега показва, че необходимите за дейността на паркинга разходи / заплати, осигуровки, поддръжка на съораженията, консумативи, касови апарати и др./ надвишават реализираните от него приходи.
В същото време, паркингът е с малък капацитет като брой паркоместа – 30 бр. и е възможно обслужването му да се извършва от един служител. За целта е необходимо същият да бъде организиран и обособен като начин на паркиране в „Синя зона” с необходимите пътни знаци и указателни табели определящи реда и условията на паркиране. Така намаляваме числения състав на предприятието с една щатна бройка, като очакванията са паркингът да реализира същият оборот от дейността си.
Целта, която си поставяме тук е съответно да реализираме икономии на средства от работна заплата и издръжка.

Съгласно чл.8 и чл.18 от Наредбата, ОП „Паркинги и гаражи” издава т.нар.платени талони – „месечен абонамент”за паркиране в цялата „Синя зона”и платените паркинги, като цените в момента са 30.00 лв за един месец, 55.00 лв. за два месеца, 75.00 лв. за три месеца и по 25.00 лв. за всеки следващ месец след третия. Цените са с ДДС.
Цените на абонаментите обаче не са актуализирани от 2010 година.
Аналогична е ситуацията и с цената за блокиране и отблокиране на автомобили.
От създаването на предприятието през 2008 година до момента, цената за блокиране и отблокиране на автомобил паркирал в нарушение на Наредбата е в размер на 10.00 лв.
Видно е, че и тук е необходима актуализация на сумата при използването на техническо средство за принудително блокиране – „скоба”. Глобата от 10.00 лв.към момента почти не се възприема като санкция от водачите относно извършено нарушение, а по-скоро нарушителят заплаща времето за престой на автомобила си на съответния паркинг.
Крайната цел, която си поставяме с предлаганите изменения и допълнения на Наредбата е увеличение на собствените приходи и финансово стабилизиране на предприятието.

Прочетена 365 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.