Сряда, 22 Януари 2020

Проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Разлог”

Написана от

Проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Разлог”

Община Разлог публикува настоящият проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Разлог” на интернет страницата си на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на които се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Предложенията могат да бъдат депозирани в Информационния център на Община Разлог, гр.Разлог, ул.”Шейново” № 2 или на електронния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мотиви: Причините, които налагат изменението са следните:
През 2019 година нараства количеството на депонираните отпадъци. Приети са 25 459 тона отпадъци. Завишен е дневният прием на отпадъци (до 180 тона на ден), които се обработват чрез разстилане, уплътняване и запръстяване. Създават се условия за разпространение на отпадъци извън клетката за депониране и замърсяване на района около Регионалното депо. Необходима е непрекъсната поддръжка на площадката и прилежащите терени. Изисква се ежедневно почистване на вътрешната пътна настилка и на инсталацията за измиване на гумите на автомобилите, напускащи депото, за да не се допуска замърсяване на общинските пътища.
През 2019 година се организира отделяне на излезлите от употреба автомобилни гуми, които постъпват с общия отпадък в клетката за депониране. Те не трябва да се депонират, т.к заемат значителен обем, пречат на уплътняването на отпадъка и се създават условия за деформации. Дейностите по събиране, пренасяне и подготовка на гумите за извозване се извършват от наличния персонал, което възпрепятства изпълнението на основните задължения по поддръжка на площадката.
Необходимо е да се осигури допълнителен персонал от трима работници.

Целите, които се поставят за приемането на промените в Правилника: Да се запази създадената устойчивата система за управление на отпадъците.
Очаквани резултати: В условията на нарастващ обем на депонираните отпадъци и осигуряване на оптимална експлоатация на Регионалното депо е необходимо да бъде увеличена числеността на персонала, за да не се допусне негативно въздействие върху състоянието на околната среда.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Основно задължение на всяка държава - член на ЕС е да гарантира еднообразното прилагане на това право на своя територия, тъй като от момента на присъединяването цялото европейско право е и нейно право, което трябва да се познава и спазва. Предлаганият проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Разлог” е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Прочетена 653 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.