Петък, 15 Ноември 2019

План – сметка за разходите за 2020 година, включваща дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ

Написана от

На основание чл. 66, ал.1 и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал.3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, Община Разлог уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г.
В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), Община Разлог предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2020 г. са предвидени средства в размер на 2 689 084,45 лева /с ДДС/, съгласно проект на Предложение от Кмета на Община Разлог за решение от Общинския съвет – Разлог, относно: приемане на план- сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г.
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 66, ал.1 и ал. 2 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на е-mаil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или във Фронт офис на Общинска администрация - Разлог, в едномесечен срок считан от датата на оповестяване на уведомлението.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Разлог на основание чл. 66, ал.1 и ал. 2 от АПК.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация - Разлог или от публикувания по-долу проект за решение.

Прочетена 490 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.