Четвъртък, 30 Май 2019

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и детски ясли на територията на община Разлог

Написана от

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и детски ясли на територията на община Разлог

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и детски ясли на територията на община Разлог
Публичното обсъждане се обявява за 30 дневен срок считан от 30.05.2019г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и детски ясли на територията на община Разлог

Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.
МОТИВИ: Измененията и допълненията в Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и детски ясли на територията на община Разлог са продиктувани от необходимостта за равномерно разпределение на децата във всички филиали на ДГ“Радост“-Разлог.Налага се въвеждането на нови критерии за прием , като уседналост- 2 години за ДЯ и 3 години за ДГ.Създава се комисия за класиране на децата по новите критерии по утвърден график

Прочетена 375 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.