Печат на тази страница
Понеделник, 30 Юли 2018

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог.

Написана от

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Наредба
за изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог.

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог.

Публичното обсъждане се обявява за 30 дневен срок считан от 30.07.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог.

Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.
М О Т И В И

За приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог.
Настоящото предложение е инициирано от писмо с вх.№61.00-210/06.07.2018г. от Л.Кехайова – Прокурор в Окръжна прокуратура Благоевград, относно разпоредбите на т.9 от Раздел II / в частта „возене на двама на велосипеди“/ и т.7 от Раздел V в частта „и/или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“, от Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог, които противоречат на норми от по-висок ранг – ЗДвП и чл.26, ал 3 от ЗАНН.

Актуализацията на общинската наредба, касаеща осигуряване на обществения ред, се налага от обстоятелството, че в хода на разглеждане на текстове от Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог са констатирани несъответствия със законодателството на Република България.

ПРОЕКТ

Наредба
за изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог.

§. 1.Отменя т.9 от Раздел II За осигуряване на безопасното движение на превозните средства и пешеходците „Забранява се“.
§2. В т.7 от Раздел V „Административно – наказателни разпоредби, отпада текста „и/или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“.

Прочетена 551 пъти