Печат на тази страница
Вторник, 24 Юли 2018

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог

Написана от

На заинтересованите лица се предоставя в 30-дневен срок, считан от 24.07.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Разлог – Общински информационен център за обслужване на граждани – гр.Разлог, ул. „Шейново” №2.

 

Наредба

за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог

§ 1. Допълва списъка с видовете услуги и цени за тях в Приложение № 2 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог , както следва:

46.

46.4. Стадион с. Баня:

- за тренировка

- за официална среща

46.5. Стадион с.Елешница

- за тренировка

- за официална среща

     70лв./час

   180лв.

          

   100лв./час

     250лв

Прочетена 539 пъти