Сряда, 30 Май 2018

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Разлог и издаване на сертификати клас В

Написана от

ОБЯВЛЕНИЕ
По реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 и чл. 3 от Закона за нормативните актове, съгласно който в процеса на приемане на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, обявява публично обсъждане на проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Разлог и издаване на сертификати клас В. Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации, като се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта в Общински информационен център за обслужване на граждани- гр. Разлог, ул.„ Шейново“ № 2 или на електронния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

М О Т И В И

За приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Разлог и издаване на сертификати клас В:
Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт.
С направените промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) се цели да се насърчат производства и услуги с висока добавена стойност, да се повиши регионалната икономическа активност и генериране на заетост чрез откриване на нови високопроизводителни работни места.
Промените се реализират чрез оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на инвестиционните проекти, като се увеличават правомощията на общините за провеждане на политиката за насърчаване на инвестициите. С промените в ЗНИ се въвежда възможност кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В, чийто праг за сертифициране е по-нисък от минималния за клас Б.
Съгласно чл.11, ал. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ кметът на Общината:
1. Осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на общината при разработването и изпълнението на общинския план за развитие и на програмата за неговото изпълнение;
2. Съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите по ЗНИ;
3. Издава сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение и прилага насърчителните мерки от неговата компетентност.
Предвидените насърчителни мерки за проекти със сертификат за клас В са:
1. индивидуално административно обслужване, включително в съкратени срокове, по отношение предоставяните от общината услуги;
2. предоставяне на право на собственост или ограничени вещни права без търг върху имоти частна общинска собственост.
Мярката за прехвърляне на вещни права без търг или конкурс се прилага за проекти от клас В, когато не е заявена от друг инвеститор при издаване на сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен проект за същия имот – частна общинска собственост. За насърчаване на инвестициите с общинско значение, съгласно чл.22з, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите Общинският съвет следва да приеме наредба, в която се определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките съгласно изискванията на Глава Трета от ЗНИ и на Правилника за прилагането му (ППЗНИ).
Финансови средства: За прилагане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Разлог и издаване на сертификат клас В не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства.
Наредбата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. Фактическото основание за приемане на наредбата е необходимостта от приемане на местен нормативен акт, който да регламентира реда и условията, при които се насърчават инвестициите с общинско значение, издаването на сертификат клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите в Община Разлог.

Приложение: Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Разлог и издаване на сертификати клас В.

Прочетена 726 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.