Петък, 16 Февруари 2018

Проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Разлог”

Написана от

Община Разлог публикува настоящият проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Разлог” на интернет страницата си на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на които се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Предложенията могат да бъдат депозирани в Информационния център на Община Разлог, гр.Разлог, ул.”Шейново” № 2 или на електронния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Мотиви: Причините, които налагат приемането на измененията са следните: През настоящата година започва експлоатация на компостиращата инсталация. С нея окончателно се постигат целите на инвестиционния проект № DIR-5112122-С003/11.07.2012г.: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Чрез компостиращата инсталация могат да се обработят до 3583 тона/год. растителни отпадъци. Крайният продукт ще се използва като заместител на хумуса при бъдещата рекултивация на клетките на депото. Същевременно ще се намали количеството депонирани отпадъци и ще се увеличи свободният капацитет на депото. За да работи инсталацията за компостиране е необходимо да се осигури обслужващ персонал от общи работници.
Целите, които се поставят за приемането на промените в Правилника: Оптимизиране система за управление на отпадъците в условия на повишен прием на отпадъци и въвеждане в експлоатация на допълнителни съоръжения, съгласно проектните изисквания.
Финансовите и други средства, необходими за изменението на Правилника: За прилагането на измененията в Правилника не са необходими допълнителни финансови средства.
Очакваните резултати: В условията на почти двойно завишен прием на отпадъци е необходимо да бъде увеличена числеността на персонала зает с процеса на депониране. От 01.06.2017г. до 31.01.2018г. са приети 12 693 тона отпадъци, което на годишна база е около 19 000 тона. Значително е завишен дневният прием на отпадъци, които трябва своевременно да се обработят чрез разстилане, уплътняване, запръстяване и изграждане на временни пътища върху тях. Необходим е допълнителен обслужващ персонал - машинист.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Основно задължение на всяка държава - член на ЕС е да гарантира еднообразното прилагане на това право на своя територия, тъй като от момента на присъединяването цялото европейско право е и нейно право, което трябва да се познава и спазва. Предлаганият проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Разлог” е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Прочетена 768 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.