Петък, 09 Февруари 2018

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2019Г.

Написана от

На 08.02.2018г. от 14,00 часа се проведе заседание на Обществения съвет към Община Разлог, който оказва съдействие и помощ при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги и упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване.
Инж. Венцислав Гърменов – Зам.-Кмет по „Социални дейности” и Председател на Обществения съвет, представи на вниманието на членовете на Съвета проекта за Общински план за развитие на социалните услуги за 2019г. за запознаване, обсъждане и съгласуване.
След проведено обсъждане и разисквания, със 7 гласа „За” от присъствали и гласували 7 броя членове, беше прието следното решение:
Общественият съвет за социално подпомагане към Община Разлог одобрява и съгласува Общинския план за развитие на социалните услуги за 2019г.

Прочетена 727 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.